Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności

Przerwa w dostępie do IB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w nocy z 8 na 9 maja br. (ze środy na czwartek), między godziną 1:00 a 5:00 wystąpią przerwy w dostępie do Internet Bankingu związane z przebudową infrastruktury sieciowej.

 

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera

https://psd2-padm.bsjasienica.pl/#/developer-portal

 

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU

 

Bank Spółdzielczy w Jasienicy sprzeda lub wynajmie nieruchomość o pow. 18 arów położoną w Bielsku - Białej przy ul. Centralnej, zabudowaną dwoma budynkami produkcyjno - magazynowymi z zapleczem biurowo socjalnym o łącznej pow. 436. 436,26 m2 oraz wiatami i garażami i dużym placem, które stanowią jedną funkcjonalną całość.

Nieruchomość charakteryzuje się atrakcyjną lokalizacją z bardzo dobrym dostępem do tras wylotowych na Czechowice Dz. , Bielsko Komorowice, Katowice oraz dróg ekspresowych.

Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu zabudowy magazynowo usługowej, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Działka o regularnym kształcie, wyposażona we wszystkie sieci i media, monitorowana i gotowa do użytkowania. Przed budynkiem duży parking.


Bank Spółdzielczy w Jasienicy oferuje do sprzedaży także ruchomości masy upadłościowej firmy produkującej znaki drogowe i prowadzącej prace zabezpieczające na drogach. W ofercie są materiały do produkcji znaków drogowych, narzędzia i maszyny do obsługi z tym związanej.

 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 33 815 22 21 lub w sekretariacie Centrali Banku ul. Strumieńska 894 a , Jasienica

 

Zmiana czasu pracy Banku

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 marca 2019 r. zmienia się czas pracy placówek Banku :


1/ Centrali Banku w Jasienicy

od poniedziałku do piątku czynne od 7:45 do 16:30


2/ Filii w Jaworzu

od poniedziałku do piątku czynne od 8:00 do 16:30

 

Przypominamy iż poza godzinami pracy Banku wypłaty można realizować poprzez sieć naszych bankomatów natomiast wpłat na rachunki można dokonywać poprzez nasz wpłatomat zlokalizowany w Centrali Banku w Jasienicy przy ul. Strumieńskiej 894 a

 

PROMOCYJNY KREDYT DLA ROLNIKÓW WIOSNA - JESIEŃ 2019

PROMOCYJNY KREDYT DLA ROLNIKÓW WIOSNA - JESIEŃ 2019


Wnioski o udzielenie przedmiotowego kredytu Bank przyjmuje od 10.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

1.  Kredyt udzielony jest na następujące zakupy związane z produkcją rolną :

- zakup środków ochrony roślin, pasz ,

- zakup kwalifikowanego materiału siewnego, zbóż, rzepaku, kukurydz motylkowych grubonasiennych, rzepaku ozimego, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka,

nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień ,

- zakup paliwa na cele rolnicze ,

- pokrycie nakładów obrotowych związanych z bieżącą działalnością w gospodarstwie rolnym ,

- usługi sprzętem rolniczym świadczone przez kółka rolnicze ,

2. Wysokość kredytu liczona jest wg zasady; 5.000 - zł / 1 ha gruntów fizycznych x ilość ha gruntów fizycznych,

3.  Z kredytu mogą korzystać osoby fizyczne, prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej,

prowadzące działalność rolniczą oraz działy specjalne rolnictwa ,

4. Warunkiem uzyskania w/w kredytu jest posiadanie dochodów zapewniających spłatę zaciągniętego kredytu

wraz z odsetkami w umownym terminie ,

5. Dla kredytów do 20.000. - zł. włącznie Bank składane zaświadczenia z KRUS o  opłacaniu składek ubezpieczeniowych zastępuje oświadczeniem klienta ,

6. Kredyt udzielany jest na okres spłaty do 12 miesięcy ,

7. Oprocentowanie kredytu ustalone jest przez Zarząd BS wg zmiennej stopy procentowej. Stawka oprocentowania w dniu zatwierdzenia niniejszego regulaminu wynosi 5,90 % w skali roku.

8. Prowizja pobierana jest od kwoty przyznanego kredytu zgodnie z " Tabelą prowizji i opłat bankowych " ustalonej przez Zarząd BS. 


Strona 3 z 9