Bank Spółdzielczy w Jasienicy

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności
 

Interfejs mobilny Internet bankingu

INTERFEJS MOBILNY

 


Aby bezpiecznie korzystać z usługi Interfejsu mobilnego internet bankingu zaleca się zainstalowanie w telefonie oprogramowania antywirusowego!

Interfejs mobilny umożliwia klientom Banku obsługę posiadanych rachunków za pomocą urządzeń mobilnych typu telefony, smartfony i tablety. Intuicyjny interfejs systemu dostosowany do urządzeń mobilnych sprawia, że zarządzanie finansami jest wygodne i przyjemne bez względu na czas i miejsce, w którym znajdują się klienci Banku.

Podstawowa funkcjonalność:

dostęp do rachunków,

przegląd sald i historii operacji na rachunkach,

wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,

wykonywanie przelewów predefiniowanych,

definiowanie zleceń stałych, obsługa lokat terminowych,

przegląd informacji kredytowych,

QR przelewy (automatyczne wypełnianie danych do przelewu na podstawie QR kodu faktury),

koszyk płatności,

geolokalizacja bankomatów,

doładowania telefonów.

Program dedykowany jest dla nowych urządzeń mobilnych obsługiwanych palcem, wykorzystujących systemy operacyjne: Android, IOS, Windows Phone, Firefox OS, BlackBerry. Interfejs mobilny jest przeznaczony dla posiadaczy usługi Internet Banking.

Aby uruchomić aplikację wystarczy w przeglądarce internetowej na urządzeniu mobilnym wpisać adres: https:\\online.bsjasienica.pl/mobile logowanie do bankowości mobilnej odbywa się za pomocą tego samego identyfikatora i hasła, którego używa się do Internet Bankingu.

Korzyści dla klienta z korzystania z internetowej bankowości mobilnej:

 • mobilność – interfejs dostosowany do ekranów urządzeń przenośnych typu telefon smartfon, tablet,
 • wygodna kontrola środków bez konieczności „przewodowego połączenia” z siecią Internet,
 • szybki dostęp do rachunków 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na miejsce,
 • większa satysfakcja klienta z korzystania z usług banku.

Bezpieczeństwo

Operacje wprowadzane przez telefony i tablety z wykorzystaniem Interfejsu mobilnego Internet Bankingu są rejestrowane w czasie rzeczywistym w systemie bankowym na rachunku klienta (brak zwłoki w rejestracji operacji). Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku klienta przez bank, są natychmiast widoczne w programie podczas obsługi na urządzeniach mobilnych. Dane przesyłane pomiędzy urządzeniem klienta a systemem bankowym są szyfrowane. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania dodatkowego hasła jednorazowego.

Więcej informacji na temat funkcjonalności usługi Internet Banking w wersji mobilnej można uzyskać w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.

 

bezpieczeństwo w bankowości internetowej

 

 

 

 

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach, Bank Spółdzielczy w Jasienicy przedstawia poradnik zawierający podstawowe informacje i zasady, o których warto pamiętać korzystając z bankowości internetowej.

 

Zasady bezpiecznego dostępu i wykonania transakcji:

 

 • połączenie z internetem musi być bezpieczne (unikaj łączenia się z publicznej sieci WiFi)
 • trzeba uważać na fałszywe certyfikaty bezpieczeństwa np. rozsyłane przy pomocy poczty elektronicznej
 • należy zawsze korzystać z aktualnych wersji systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego i przeglądarki internetowej
 • system pocztowy powinien być chroniony przed przychodzącym spamem. Wiadomości e-mail to jedna z najpopularniejszych dróg, jaką mogą do systemu pocztowego trafić wirusy i informacje, których celem jest wyłudzenie poufnych danych
 • nie należy logować się do bankowości elektronicznej korzystając z odnośników otrzymanych pocztą elektroniczną lub znajdujących się na stronach nienależących do Banku
 • należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach lub u znajomych)
 • należy zawsze kończyć pracę z systemem bankowości internetowej korzystając z polecenia - wyloguj

Dlaczego zabezpieczenia są tak ważne?

 

Poziom bezpieczeństwa komunikacji pomiędzy witryną internetową, a jej Klientem zależy od poziomu bezpieczeństwa każdego z elementów uczestniczących w tej komunikacji. Zabezpieczenia po stronie Banku spełniają wysokie standardy i są cyklicznie testowane i audytowane. Dlatego działania cyberprzestępców ukierunkowane są na zabezpieczenia po stronie Klienta.

Bezpieczeństwo korzystania z serwisu bankowości internetowej zależy również od jego użytkowników, w tym także świadomości z obszaru zabezpieczeń własnego komputera. Niezabezpieczony komputer jest narażony na ataki z użyciem złośliwego oprogramowania, a nawet całkowite przejęcie nad nim kontroli. W takiej sytuacji cyberprzestępca, mając do dyspozycji wykradzione dane uwierzytelniające (login, hasło, SMS potwierdzający transakcję) będzie usiłował zrealizować utworzony przez siebie przelew.

W celu zachowania bezpieczeństwa środków zdeponowanych na rachunku bankowym staraj się odpowiednio zabezpieczyć komputer oraz stosuj podstawowe zasady bezpieczeństwa. Śledź na bieżąco informacje zamieszczone na stronie Banku dotyczące nowych zagrożeń w bankowości internetowej.

Aktualne ostrzeżenia, komunikaty i poradniki dla Klientów banków publikuje również Związek Banków Polskich na stronach internetowych: http://zbp.pl/dla-konsumentow

 

Kredyt "Uniwersalny"

Bank wprowadza promocyjny kredyt konsumpcyjny "UNIWERSALNY" przeznaczony na własne potrzeby.

Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000,- zł.

Maksymalna kwota kredytu wynosi 50.000,- zł.

Kredyt udzielany jest na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych przy równych ratach kapitałowych i odsetkach naliczanych od bieżącego zadłużenia.

Bliższych informacji udzielają pracownicy placówek Banku.

Promocja rozpoczyna się 2 marca 2015r.

 

Zmiany w płatnościach internetowych kartą

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Nowa funkcjonalność kart VISA\MASTERCARD

Jeśli dokonują Państwo lub zamierzają dokonywać płatności przez Internet przy użyciu kart - prosimy o zapoznanie się z treścią KOMUNIKATU!

W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych na infolinii 86 215 50 00 lub złożyć wniosek o ustalenie wysokości limitu w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym.

W związku z koniecznością dostosowania się do zapisów wynikających z Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej bezpieczeństwa płatności kartowych dokonywanych za pośrednictwem Internetu, wprowadza się zmiany w sposobie ich dokonywania.

Wprowadza się nowe określenia:

zabezpieczenie 3D Secure – funkcjonalność umożliwiająca dodatkowe zabezpieczenie transakcji (płatności) internetowej poprzez dodatkową identyfikację użytkownika karty polegająca na dodatkowym zatwierdzeniu transakcji Hasłem 3D Secure u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.

Hasło 3D Secure – jednorazowy kod przesyłany w postaci SMS na wskazany przez Użytkownika karty numer telefonu komórkowego.

portal kartowywww.kartosfera.pl - system umożliwiający rejestrację i dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart z wykorzystaniem Internetu.

Hasło 3D Secure generowane będzie indywidualnie dla każdej transakcji kartowej dokonywanej drogą internetową. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie możliwości wykonywania transakcji kartowych drogą internetową. Blokada jest zdejmowana automatycznie następnego dnia. Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia w placówce Banku.

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

Udostępniamy "Podręcznik użytkownika", który stanowi instrukcję korzystania z serwisu www.kartosfera.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Banku pod numerem telefonu 33 815 20 10 w godzinach pracy centrali od 7.30-17.00.

 

Aktywacja karty

 


 


Strona 7 z 8