Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności

Przerwa w dostępie do Internet Bankingu

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w nocy z 23 na 24 kwietnia (z poniedziałku na wtorek) między godziną 1:00 a 5:00 rano wystąpią przerwy w dostępie do Internet Bankingu związane z aktualizacją oprogramowania.

 

Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasienicy zawiadamia, że w dniu 29 marca 2018 r odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Jasienicy, które podjęło uchwałę o podziale nadwyżki bilansowej Banku za 2017 r i wypłacie członkom dywidendy.

Wypłata dywidendy nastąpi od 23 kwietnia 2018 r.

W związku z powyższym uprasza się o stawiennictwo w siedzibie Banku celem podjęcia przypadającej Państwu dywidendy.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że członkowie Banku Spółdzielczego w Jasienicy mogą na bieżąco dopłacać do udziałów nadobowiązkowych.

 

Przerwa w dostępie do Internet Bankingu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w nocy z 10 na 11 kwietnia 2018 r. (z wtorku na środę) między godziną 1:00 a 5:00 rano wystąpią przerwy w dostępie do usług Internet Bankingu związane z aktualizacją oprogramowania.

Aktualizacja nie zmienia zakresu funkcjonalnego aplikacji i nie powinna mieć wpływu na komfort obsługi przez Państwa systemu bankowości internetowej.

   

Zmiana wersji Internet Bankingu

Szanowni Państwo!

Informujemy, że termin wdrożenia nowej wersji Internet Bankingu został przesunięty na 26-27 marca 2018 r. Pełny opis zmian znajdą Państwo w

w linku http://www.bsjasienica.pl/images/stories/pliki/pozostale/zmiany_IB_22.02.pdf

Bank Spółdzielczy w Jasienicy.

 


Strona 2 z 8