Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności

Zmiana regulaminu korzystania kart w ramach Google Pay

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 września 2019 r. zmieniają się
niektóre postanowienia Regulaminu korzystania z kart w ramach Google Pay.

Główne zmiany obejmują:
1) dostosowanie zapisów do wymogów Ustawy o usługach płatniczych w
zakresie uwierzytelnienia transakcji;
2) wprowadzenie uniwersalnych zapisów dla kart wydanych w całej Grupie
BPS, w tym zmiana nazwy dokumentu na: Regulamin korzystania z kart
wydanych w Grupie BPS w ramach Google Pay;
3) doprecyzowanie warunków zmiany ww. Regulaminu.
Ponadto wprowadzono również zmiany, które mają charakter redakcyjny i nie
mają wpływu na treść merytoryczną Regulaminu.

 

Regulamin

 

Wypłata dywidend

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasienicy zawiadamia, że w dniu 9 maja 2019r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Jasienicy, które podjęło uchwałę o podziale nadwyżki bilansowej Banku za 2018r. i wypłacie członkom dywidendy.

Wypłata dywidendy nastąpi od 3 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym uprasza się o stawiennictwo w siedzibie Banku celem podjęcia przypadającej Państwu dywidendy.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że członkowie Banku Spółdzielczego w Jasienicy mogą na bieżąco dopłacać do udziałów nadobowiązkowych.

 

Informacja

Szanowni klienci

Informujemy, że w systemie Internet Banking można już wykonywać przelewy zagraniczne w PLN, EURO I USD

   

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera

https://psd2-padm.bsjasienica.pl/#/developer-portal

 


Strona 2 z 8