Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności PROMOCJA KREDYTÓW BUDOWLANYCH NA CELE MIESZKANIOWE

PROMOCJA KREDYTÓW BUDOWLANYCH NA CELE MIESZKANIOWE

Od 16.01.2017 do 30.11.2017 trwa promocja skierowana do osób fizycznych pn " TNIEMY OPŁATY NA PÓŁ "

Promocja odbywa się we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Jasienicy.

Promocją objęte są wnioski o kredyt budowlany wnioskowane w wysokości od 80.001 zł. na cele mieszkaniowe złożone w placówkach banku w okresie od 16.01.2017 do 30.11.2017.

Do ubiegania się o kredyt budowlany objęty promocją uprawnieni są klienci, którzy w okresie trwania promocji :

1/ złożą kompletny wniosek o kredyt budowlany na kwotę 80.001 i więcej

2/ podpiszą w obecności pracownika banku oświadczenie o przystąpieniu do promocji

3/ w przypadku gdy o kredyt ubiega się kilku kredytobiorców to każdy z nich podpisuje oświadczenie

Za datę wpływu wniosku uważa się datę złożenia kompletnego wniosku o kredyt. Bank nie dopuszcza składania wniosków drogą korespondencyjną lub elektroniczną.

Każdy uczestnik promocji, który spełnia warunki promocji jest uprawniony do zawarcia umowy na warunkach :

1/ Bank pobierze prowizje od kredytu w wysokości 50 % stawki standardowej określonej w tabeli prowizji

2/ Bank pobierze opłatę przygotowawczą w wys. 50 % stawki standardowej określonej w tabeli

W zakresie pozostałych opłat i prowizji klient związany jest obowiązującą taryfą