Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności Przerwa w dostępie do Internet Bankingu

Przerwa w dostępie do Internet Bankingu

Szanowni Państwo!


Informujemy, że w nocy z 20 na 21 marca br. (ze środy na czwartek ), między godziną 1:00 a 5:00 wystąpią przerwy w dostępie do Internet Bankingu związane z aktualizacją oprogramowania. Zmiany w interfejsie na urządzenia „desktopowe”:


1.      Wprowadzono parametr dot. widoczności sald: początkowego i
końcowego tylko w nagłówku zestawienia/wyciągu - wartość domyślna:
widoczne.
2.      Na liście kontrahentów dodano kolumnę z ikonką informującą czy
dany kontrahent jest zaufany.
3.      Umożliwiono prezentację punktów programu lojalnościowego, które
mogą być rejestrowane na rachunku pozabilansowym.
4.      Zaktualizowano zapis aktu prawnego na potwierdzeniu wykonania
przelewu.
5.      Dodano NRB na wydrukach zestawień rachunków.
Zmiany w interfejsie mobilnym:
1.      Zmodyfikowano obsługę płatności PayByNet.
2.      Zmodyfikowano obsługę przelewów zdefiniowanych z rachunków
oszczędnościowych.