Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności Zmiana regulaminu korzystania kart w ramach Google Pay

Zmiana regulaminu korzystania kart w ramach Google Pay

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 września 2019 r. zmieniają się
niektóre postanowienia Regulaminu korzystania z kart w ramach Google Pay.

Główne zmiany obejmują:
1) dostosowanie zapisów do wymogów Ustawy o usługach płatniczych w
zakresie uwierzytelnienia transakcji;
2) wprowadzenie uniwersalnych zapisów dla kart wydanych w całej Grupie
BPS, w tym zmiana nazwy dokumentu na: Regulamin korzystania z kart
wydanych w Grupie BPS w ramach Google Pay;
3) doprecyzowanie warunków zmiany ww. Regulaminu.
Ponadto wprowadzono również zmiany, które mają charakter redakcyjny i nie
mają wpływu na treść merytoryczną Regulaminu.

 

Regulamin