Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Karty płatnicze i kredytowe

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Nowa funkcjonalność kart VISA\MASTERCARD

Jeśli dokonują Państwo lub zamierzają dokonywać płatności przez Internet przy użyciu kart - prosimy o zapoznanie się z treścią KOMUNIKATU!

W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych na infolinii 86 215 50 00 lub złożyć wniosek o ustalenie wysokości limitu w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym.

W związku z koniecznością dostosowania się do zapisów wynikających z Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej bezpieczeństwa płatności kartowych dokonywanych za pośrednictwem Internetu, wprowadza się zmiany w sposobie ich dokonywania.

Wprowadza się nowe określenia:

zabezpieczenie 3D Secure – funkcjonalność umożliwiająca dodatkowe zabezpieczenie transakcji (płatności) internetowej poprzez dodatkową identyfikację użytkownika karty polegająca na dodatkowym zatwierdzeniu transakcji Hasłem 3D Secure u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.

Hasło 3D Secure – jednorazowy kod przesyłany w postaci SMS na wskazany przez Użytkownika karty numer telefonu komórkowego.

portal kartowywww.kartosfera.pl - system umożliwiający rejestrację i dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart z wykorzystaniem Internetu.

Hasło 3D Secure generowane będzie indywidualnie dla każdej transakcji kartowej dokonywanej drogą internetową. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie możliwości wykonywania transakcji kartowych drogą internetową. Blokada jest zdejmowana automatycznie następnego dnia. Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia w placówce Banku.

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

Udostępniamy "Podręcznik użytkownika", który stanowi instrukcję korzystania z serwisu www.kartosfera.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Banku pod numerem telefonu 33 815 20 10 w godzinach pracy centrali od 7.30-17.00.

 

Aktywacja karty