Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Kredyty

Kredyt gotówkowy Komfort

Kredyt gotówkowy "Komfort" (konsumencki)

Więcej…
 

Kredyt gotówkowy na 102

Kredyt gotówkowy "Na 102" (konsumencki)

 

Więcej…
   

Kredyt budowlany niezabezpieczony hipoteką

Kredyt  budowlany na cele mieszkaniowe zabezpieczony innym rodzajem zabezpieczenia niż hipoteka.

Kredyt przeznaczony na:

a) remont budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego           

b) refinansowanie kosztów poniesionych na cele określone powyżej.

Kredyt może być udzielony do wysokości 100% nakładów inwestycyjnych.

Minimalna kwota kredytu wynosi 40.000 PLN

 

Formularze:

Wniosek o udzielenie kredyt budowlany niezabezpieczony hipoteką

Zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia w zakładzie pracy

Oświadczenie rolnika o osiąganych dochodach

Oświadczenie o osiąganych dochodach z prowadzonej działalności

Oświadczenie poręczyciela o zobowiązaniach

Załącznik do Wniosku Klauzula Informacyjna i Klauzula Zgód

 

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny - sposób na uzyskanie większych środków finansowych na dowolny cel

 

Więcej…
   

Debet w ror

Debet w ROR (w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym)

 

Kredyt promocyjny

Okresowe akcje promocyjne

Więcej…