Bank Spółdzielczy w Jasienicy

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Lokaty

Lokaty standardowe

Bank Spółdzielczy w Jasienicy prowadzi rachunki terminowych lokat oszczędnościowych.

Lokaty terminowe to:

 • rachunki oszczędnościowe otwierane na z góry określony okres czasu,
 • rachunki na miarę potrzeb i możliwości wymagających jakości klientów.
Obecnie prowadzimy następujące odnawialne lokaty terminowe dla osób fizycznych:
 1. lokaty 1 miesięczne
 2. lokaty 3 miesięczne
 3. lokaty 6 miesięczne
 4. lokaty 12 miesięczne
 5. lokaty 18 miesięczne
 6. lokaty 24 miesięczne
 7. lokaty 36 miesięczne
 

Lokata internetowa

 

Internetowe lokaty oszczędnościowe przeznaczone dla osób fizycznych posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Jasienicy, które zawarły z Bankiem "Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, umowę o kartę płatniczą, umowę o korzystanie z usług bankowości internetowej i usługi SMS z funkcją lokata internetowa" oraz do którego został uaktywniony system Internet Banking.

Minimalna kwota lokaty internetowej wynosi 1.000,- zł.

Maksymalna kwota lokaty internetowej wynosi 50.000,- zł.

Walutą lokaty internetowej jest PLN.

Okresy zadeklarowania wynoszą: 1, 3 lub 6 miesięcy.

Lokaty internetowe mają charakter nieodnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego kapitał wraz z należnymi odsetkami przeksięgowywany jest automatycznie na rachunek podstawowy Klienta, z którego nastąpiła wpłata środków na lokatę internetową.

Lokaty internetowe są oprocentowane według stałej stopy procentowej ustalonej w stosunku rocznym, obowiązującej w dniu złożenia dyspozycji założenia lokaty internetowej. Aktualne oprocentowanie dostępne jest w zakładce Pliki do pobrania -> Oprocentowanie.