Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Klienci indywidualni Rachunki oszczędnościowe
Rachunki oszczędnościowe

Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) to rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny

Więcej…
 

Rachunek Lux

Rachunek "LUX" to idealny sposób na oszczędzanie, łączący w sobie zalety konta osobistego i lokaty.

Więcej…
 

ROR - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Jest rachunkiem umożliwiającym korzystanie z przelewów, stałych zleceń, debetów, linii kredytowych oraz systemu bankowości internetowej, SMS-bankingu, kart płatniczych.

Rachunek ROR otwierany jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych na rzecz jednej osoby lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób.

Więcej…
 

ROR Student - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

To rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy stworzony w trosce o wygodę osób studiujących lub uczących się w wieku od 18 do 25 lat.

Więcej…
 

ROR Junior - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla młodzieży

Jest rachunkiem przeznaczonym dla osób małoletnich, dzięki któremu dziecko uczy się samodzielności finansowej oraz oszczędzania i korzystania z usług Banku

Więcej…
 

Avista

Są to wkłady oszczędnościowe potwierdzone wystawieniem książeczki oszczędnościowej, na podstawie której można dokonywać wpłat i wypłat w placówce bankowej.

Więcej…
 


Strona 1 z 2