Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Oprocentowanie
Oprocentowanie

Oprocentowanie depozytów

OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW

od 10.06.2020r.

Więcej…
 

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW

udzielanych od 29.05.2020 r.

Więcej…
 

Stopy referencyjneInformacja dla klientów o wysokości stawek bazowych

Średni WIBOR 1M w czerwcu 2020r. 0,24%
Średni WIBOR 3M w czerwcu 2020r. 0,27%
Stopa redyskonta weksli NBP 0,11% w skali roku
Stopa lombardowa NBP 0,50%
Stopa referencyjna NBP 0,10%

 

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Intebank Offer Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczony jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych: stawka WIBOR jest ustalona zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie GPW Benchmark