Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Promocje

PROMOCYJNY KREDYT DLA ROLNIKÓW WIOSNA - JESIEŃ 2017


1. Kredyt udzielony jest na zakup nawozów i środków do produkcji rolnej.

2. Wysokość kredytu : 3.000 - zł / 1 ha gruntów fizycznych x ilość ha gruntów fizycznych.

3. Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy.

4. Oprocentowanie kredytu zmienne  - 7,50 % w skali roku.

5. Szybka decyzja i minimum formalności.

Promocja trwa od 10.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

 

W linku poniżej znajduje się instrukcja obsługi wpłatomatu w Banku Spółdzielczym w Jasienicy :

 

Instrukcja obsługi wpłatomatu

 


 

PROMOCJA KREDYTÓW BUDOWLANYCH NA CELE MIESZKANIOWE w Banku Spółdzielczym w Jasienicy pn. " TNIEMY OPŁATY NA PÓŁ "

 

Od 16.01.2017 do 30.11.2017 trwa promocja skierowana do osób fizycznych pn " TNIEMY OPŁATY NA PÓŁ "

Promocja odbywa się we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Jasienicy.

Promocją objęte są wnioski o kredyt budowlany wnioskowane w wysokości od 80.001 zł. na cele mieszkaniowe złożone w placówkach banku w okresie od 16.01.2017 do 30.11.2017.

Do ubiegania się o kredyt budowlany objęty promocją uprawnieni są klienci, którzy w okresie trwania promocji :

1/ złożą kompletny wniosek o kredyt budowlany na kwotę 80.001 i więcej

2/ podpiszą w obecności pracownika banku oświadczenie o przystąpieniu do promocji

3/ w przypadku gdy o kredyt ubiega się kilku kredytobiorców to każdy z nich podpisuje oświadczenie

Za datę wpływu wniosku uważa się datę złożenia kompletnego wniosku o kredyt. Bank nie dopuszcza składania wniosków drogą korespondencyjną lub elektroniczną.

Każdy uczestnik promocji, który spełnia warunki promocji jest uprawniony do zawarcia umowy na warunkach :

1/ Bank pobierze prowizje od kredytu w wysokości 50 % stawki standardowej określonej w tabeli prowizji

2/ Bank pobierze opłatę przygotowawczą w wys. 50 % stawki standardowej określonej w tabeli

W zakresie pozostałych opłat i prowizji klient związany jest obowiązującą taryfą

 

INTERFEJS MOBILNY

 


Aby bezpiecznie korzystać z usługi Interfejsu mobilnego internet bankingu zaleca się zainstalowanie w telefonie oprogramowania antywirusowego!

Interfejs mobilny umożliwia klientom Banku obsługę posiadanych rachunków za pomocą urządzeń mobilnych typu telefony, smartfony i tablety. Intuicyjny interfejs systemu dostosowany do urządzeń mobilnych sprawia, że zarządzanie finansami jest wygodne i przyjemne bez względu na czas i miejsce, w którym znajdują się klienci Banku.

Podstawowa funkcjonalność:

dostęp do rachunków,

przegląd sald i historii operacji na rachunkach,

wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,

wykonywanie przelewów predefiniowanych,

definiowanie zleceń stałych, obsługa lokat terminowych,

przegląd informacji kredytowych,

QR przelewy (automatyczne wypełnianie danych do przelewu na podstawie QR kodu faktury),

koszyk płatności,

geolokalizacja bankomatów,

doładowania telefonów.

Program dedykowany jest dla nowych urządzeń mobilnych obsługiwanych palcem, wykorzystujących systemy operacyjne: Android, IOS, Windows Phone, Firefox OS, BlackBerry. Interfejs mobilny jest przeznaczony dla posiadaczy usługi Internet Banking.

Aby uruchomić aplikację wystarczy w przeglądarce internetowej na urządzeniu mobilnym wpisać adres: https:\\online.bsjasienica.pl/mobile logowanie do bankowości mobilnej odbywa się za pomocą tego samego identyfikatora i hasła, którego używa się do Internet Bankingu.

Korzyści dla klienta z korzystania z internetowej bankowości mobilnej:

  • mobilność – interfejs dostosowany do ekranów urządzeń przenośnych typu telefon smartfon, tablet,
  • wygodna kontrola środków bez konieczności „przewodowego połączenia” z siecią Internet,
  • szybki dostęp do rachunków 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na miejsce,
  • większa satysfakcja klienta z korzystania z usług banku.

Bezpieczeństwo

Operacje wprowadzane przez telefony i tablety z wykorzystaniem Interfejsu mobilnego Internet Bankingu są rejestrowane w czasie rzeczywistym w systemie bankowym na rachunku klienta (brak zwłoki w rejestracji operacji). Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku klienta przez bank, są natychmiast widoczne w programie podczas obsługi na urządzeniach mobilnych. Dane przesyłane pomiędzy urządzeniem klienta a systemem bankowym są szyfrowane. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania dodatkowego hasła jednorazowego.

Więcej informacji na temat funkcjonalności usługi Internet Banking w wersji mobilnej można uzyskać w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.

 

Kredyty dla przedsiębiorstw

PROMOCYJNY KREDYT DLA ROLNIKÓW

na zakup nawozów i środków do produkcji rolnej

 

- kwota kredytu - 3.000 zł/1ha gruntów fizycznych x ilość ha gruntów fizycznych,

- okres spłaty 12 miesięcy,

- oprocentowanie zmienne 7,50 % w skali roku,

- szybka decyzja,

- minimum formalności

 

KREDYT UNIWERSALNY SUPER TANI

KREDYT UNIWERSALNY SUPER TANI 6,60% W SKALI ROKU

 

 

 

 

- oprocentowanie zmienne w skali roku 6,60%

- od 10 000 zł do 50 000 zł

- szybka decyzja kredytowa

- spłata nawet do 60 miesięcy

 

 

 

 

 

przykład reprezentatywny :umowa kredytu zawarta w dniu  02.03.2015 na okres 36 miesięcy , kredyt uruchomiony jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytu w wysokości 10.000.- zł. , spłata w 36 ratach malejących –pierwsza wyrównawcza  rata kapitałowa w wysokości 305 zł. plus  należne  odsetki, kolejne 35 rat kapitałowych  w wysokości  277 zł. plus  należne  odsetki .  RRSO – 9,48%  Całkowity koszt kredytu wynosi  1.367,93  zł. w tym opłata przygotowawcza  w wys.50.- zł.  prowizja 3 % w wys. 300.- zł.  odsetki w wysokości 1.017,93 zł.  całkowita  kwota do zapłaty wynosi 11.367,93 zł

kredyt uniwersalny


 


Strona 1 z 2