Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Rolnicy Kredyty Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy krótkoterminowy w rachunku bieżącym

Kredyt płatniczy w rachunku bieżącym dla rolników

Oferujemy:

  • okres spłaty 60 dni
  • stałe oprocentowanie
  • wysokość kredytu uzależniona od obrotów na rachunku bieżącym do kwoty 50% obrotów za okres ostatnich 6 miesięcy
  • do 30.000,- zł zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco

Formularze:

Wniosek o kredyt płatniczy w rachunku bieżącym

Kwestionariusz osobisty

Klauzule informacyjne i klauzule zgód