Bank Spółdzielczy w Jasienicy

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zastrzeganie kart

ZASTRZEGANIE KART:

LUB:

Karta

WAŻNY NUMER TELEFONU

(86) 215 50 50

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

telefonicznie pod całodobowym numerem (86) 215 50 50,

osobiście w dowolnej placówce Banku.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty należy potwierdzić pisemnie w jednostce Banku, która wydała kartę, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

 

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku!

 

Zarówno klienci Banku Spółdzielczego jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

 

 • dowód osobisty lub tymczasowy dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa lub marynarska,
 • paszport,
 • karta stałego pobytu,
 • dokument zagraniczny,
 • inny dokument (niezdefiniowany),
 • dowód rejestracyjny,
 • karta kredytowa.

 

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę według Taryfy opłat i prowizji.