Kredyt mieszkaniowy

Jeśli marzysz o własnych czterech kątach, chcesz kupić działkę, zrobić remont to nasz kredyt jest dla Ciebie!

Szczegóły

Kredyt nawozowy

Promocyjny kredyt na sfinansowanie bieżących potrzeb w gospodarstwie rolnym

Szczegóły

Kredyt gotówkowy

Nasz kredyt to szybki i tani sposób na realizację Twoich potrzeb.

Szczegóły

Konto osobiste

Cenisz sobie wygodę i profesjonalną obsługę? Załóż rachunek osobisty w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.

Szczegóły

Załącznik nr 15 do Instrukcji Ochrony Danych Osobowych

 

Klauzula Informacyjna dla Udziałowców

Banku Spółdzielczego w Jasienicy

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

                

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Jasienicy, ul. Strumieńska 894A, 43-385 Jasienica.
 1. Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Jasienicy jest pracownik dostępny pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres wskazany w ustępie nr 1 powyżej.
 1. Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 • w celu umożliwienia realizacji praw i obowiązków wynikających bezpośrednio z Pani/Pana statusu jako Członka Spółdzielni (podstawą prawną przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. O funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, czyli art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze statutu Banku (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na przykład (1) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego Banku, (2) w celach archiwalnych, (3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (4) w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Banku oraz w jego pobliżu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 1. Udostępnianie danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa pracy. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy: księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz inne podmioty na podstawie podpisanych z nimi przez Administratora umów powierzenia.
 1. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj,:
 • w zakresie realizacji praw i obowiązków wynikających bezpośrednio z Pani/Pana statusu jako Członka Spółdzielni;
 • w zakresie wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających ze statutu, przez okres zobowiązujący Bank do wypełnienia tych obowiązków;
 • w zakresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku, przez okres, w którym Administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu oraz wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 1. 6. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20 RODO.
 1. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bankiem.

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.